PRACOWNIA PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNA

Bielsko-Biała


 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez www.sztukanasztuki.pl:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

Administratorem danych jest Pracownia Plastyczno-Fotograficzna SZTUKA NA SZTUKI Ilona Krieser-Kaczor

 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@sztukanasztuki.pl pod numerem telefonu +48 501 497 259 lub listownie: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kolista 5

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych, co obejmuje m.in. poznanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty, analityki internetowej strony www.

 

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sztukanasztuki.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Dodatkowe informacje o cookies podane są w Polityce Cookies poniżej.
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
email: info@sztukanasztuki.pl pod numerem telefonu +48 501 497 259 lub listownie: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kolista 5

 

W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 


 

***

Polityka Cookies

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie